Poniżej przedstawiamy ogólne zasady rozliczeń, które proponujemy w ramach współpracy:

 

Jesteście Państwo pracodawcą użytkownikiem, ciężar zatrudnienia pracownika bierze na siebie Green Bridge,

Obowiązki pracodawcy użytkownika oraz ograniczenia prawne regulują odpowiednie przepisy

Współpraca z Green Bridge na podstawie umowy, w której strony określają rodzaj pracy i szacowaną liczbę pracowników

Średni czas oczekiwania na pracownika to okres od 3 do 6 miesięcy

Green Bridge pokrywa koszty transportu pracownika do Polski i wizy

Przewidujemy średni miesięczny czas pracy pracownika w wymiarze 160h

Stawki roboczogodziny zaczynają się od 15,73 zł brutto*

Możliwość zapewnienia hoteli robotniczych i transportu na miejsce pracy

Gwarantowany 30 dniowy czas „rozruchowy” – z opcją weryfikacji umiejętności pracowników

 

 

*)Przy określonych rodzajach prac i warunkach
*elastyczne zasady rozliczeń ,*brak problemów związanych z logistyką i organizacją pracy , *okres rozruchowy